Lucky Luke - Dommeren

Varenr.53663
Lucky Luke skal føre en flokk med kveg til Pecos men blir arrestert av den selvutnevnte dommer Roy Bean, assistert av bjørnen Joe. Dommeren benytter en gammel, utdatert lovbok, men avsier dommer helt etter eget forgodtbefinnende – når han da ikke driver bar i det samme lokalet! Lucky blir stilt for

Beskrivelse

Lucky Luke skal føre en flokk med kveg til Pecos men blir arrestert av den selvutnevnte dommer Roy Bean, assistert av bjørnen Joe. Dommeren benytter en gammel, utdatert lovbok, men avsier dommer helt etter eget forgodtbefinnende – når han da ikke driver bar i det samme lokalet! Lucky blir stilt for retten, og dommeren beslaglegger kveget. Loven vest for Pecos skal vise seg å være en utfordring for vår helt.

Lucky Luke - Dommeren

Varenr.53663
Lucky Luke skal føre en flokk med kveg til Pecos men blir arrestert av den selvutnevnte dommer Roy Bean, assistert av bjørnen Joe. Dommeren benytter en gammel, utdatert lovbok, men avsier dommer helt etter eget forgodtbefinnende – når han da ikke driver bar i det samme lokalet! Lucky blir stilt for

Beskrivelse

Lucky Luke skal føre en flokk med kveg til Pecos men blir arrestert av den selvutnevnte dommer Roy Bean, assistert av bjørnen Joe. Dommeren benytter en gammel, utdatert lovbok, men avsier dommer helt etter eget forgodtbefinnende – når han da ikke driver bar i det samme lokalet! Lucky blir stilt for retten, og dommeren beslaglegger kveget. Loven vest for Pecos skal vise seg å være en utfordring for vår helt.