Juleroser julehefte 2020

Varenr.54370
Juleroser er eit nydeleg illustrert, litterært jul ehefte med bidrag frå nokre av dei fremste forfat tarane og kunstnarane i vår tid. Som redaktø r for det mest populære juleheftet i Noreg ønskjer Herborg Kråkevik å gi lesarane store kunstopplevi plevingar til jul, i ein god balanse mellom nostal

Beskrivelse

Juleroser er eit nydeleg illustrert, litterært jul ehefte med bidrag frå nokre av dei fremste forfat tarane og kunstnarane i vår tid. Som redaktø r for det mest populære juleheftet i Noreg ønskjer Herborg Kråkevik å gi lesarane store kunstopplevi plevingar til jul, i ein god balanse mellom nostal gi og modernitet. Årets tema er kransen, eit symbo l på evigheit.

Juleroser julehefte 2020

Varenr.54370
Juleroser er eit nydeleg illustrert, litterært jul ehefte med bidrag frå nokre av dei fremste forfat tarane og kunstnarane i vår tid. Som redaktø r for det mest populære juleheftet i Noreg ønskjer Herborg Kråkevik å gi lesarane store kunstopplevi plevingar til jul, i ein god balanse mellom nostal

Beskrivelse

Juleroser er eit nydeleg illustrert, litterært jul ehefte med bidrag frå nokre av dei fremste forfat tarane og kunstnarane i vår tid. Som redaktø r for det mest populære juleheftet i Noreg ønskjer Herborg Kråkevik å gi lesarane store kunstopplevi plevingar til jul, i ein god balanse mellom nostal gi og modernitet. Årets tema er kransen, eit symbo l på evigheit.