Vilkår og betingelser
Vi forbeholder oss retten for eventuelle feil i sortimentet, samt prisendringer i løpet av sesongen, og for forsinkelser i levering og utgående varer. Hvis du har ytterligere spørsmål se kontaktinfo til vårt ordrekontor og våre selgere.

Priser
Oppgitte listepriser er eks. moms.Vi forbeholder oss retten til å justere oppgitte listepriser.

Leveringsbetingelser
Ved bestilling av varer til netto fakturaverdi eks. moms på kr. 3.000,- eller mer for detaljist, og kr. 10.000,- eller mer for grossist, blir frakt betalt av oss frem til mottakers poststed, godsterminal, eller havn (ombringelse unntatt). Forutsetningen er at varen sendes på billigste måte. Ønskes varene sendt på annen måte, vil de fulle fraktutgifter bli belastet.
• Assuranse besørges etter ordre. Det tas forbehold om priser og betingelser.
• Varer pakket i pappkartonger blir sendt emballasjefritt.
• Mulige reklamasjoner må skje senest 8 dager etter varens mottagelse.
• Fakturagebyr beregnes på fakturaer under kr. 500,- eks. mva.
• Fakturagebyr kr. 40,- eks. mva. Restordre blir ikke belastet.

Betalingsbetingelser
10 dager - 1,0 %, eller 30 dager netto.Etter forfall beregnes 1,0 % rente pr. mnd.

Retur av varer
Synlige skader på mottatt vare må noteres på fraktseddelen umiddelbart etter mottak. Varer som er skadet eller feil leveres tilbake til oss kun etter avtale og erstattes uten omkostninger.
Vilkår og betingelser
Vi forbeholder oss retten for eventuelle feil i sortimentet, samt prisendringer i løpet av sesongen, og for forsinkelser i levering og utgående varer. Hvis du har ytterligere spørsmål se kontaktinfo til vårt ordrekontor og våre selgere.

Priser
Oppgitte listepriser er eks. moms.Vi forbeholder oss retten til å justere oppgitte listepriser.

Leveringsbetingelser
Ved bestilling av varer til netto fakturaverdi eks. moms på kr. 3.000,- eller mer for detaljist, og kr. 10.000,- eller mer for grossist, blir frakt betalt av oss frem til mottakers poststed, godsterminal, eller havn (ombringelse unntatt). Forutsetningen er at varen sendes på billigste måte. Ønskes varene sendt på annen måte, vil de fulle fraktutgifter bli belastet.
• Assuranse besørges etter ordre. Det tas forbehold om priser og betingelser.
• Varer pakket i pappkartonger blir sendt emballasjefritt.
• Mulige reklamasjoner må skje senest 8 dager etter varens mottagelse.
• Fakturagebyr beregnes på fakturaer under kr. 500,- eks. mva.
• Fakturagebyr kr. 40,- eks. mva. Restordre blir ikke belastet.

Betalingsbetingelser
10 dager - 1,0 %, eller 30 dager netto.Etter forfall beregnes 1,0 % rente pr. mnd.

Retur av varer
Synlige skader på mottatt vare må noteres på fraktseddelen umiddelbart etter mottak. Varer som er skadet eller feil leveres tilbake til oss kun etter avtale og erstattes uten omkostninger.